Privacyverklaring

Je bent van harte welkom op de website om toegang te krijgen tot het platform Schuldenwijzer.


Schuldenwijzer is een platform en (geregistreerde) handelsnaam van SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders). Schuldenwijzer vindt het belangrijk je te vertellen hoe Schuldenwijzer met verschillende soorten persoonsgegevens omgaat.


Schuldenwijzer is 'verwerkingsverantwoordelijke' in de zin van de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de persoonsgegevens die Schuldenwijzer verwerkt zoals in deze privacyverklaring beschreven (met uitzondering van het gedeelte zoals hieronder is te lezen). In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens Schuldenwijzer in dit kader gebruikt, waarom en hoe lang Schuldenwijzer deze gegevens bewaart.


Je gegevens worden door Schuldenwijzer in alle gevallen vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de privacywet AVG.

Zo gebruikt Schuldenwijzer je gegevens alleen voor de beschreven doeleinden. Dit kan slechts anders zijn in geval van juridisch bindende verzoeken tot verstrekking van de gegevens op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak.


Wijzigingen in deze verklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring staat altijd op deze site.

De verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 15 december 2023.


Bezoek mijn.schuldenwijzer.nl en cookies

Schuldenwijzer houdt van de bezoeker algemene bezoekgegevens bij. Dit zijn technische loggegevens zoals je IP-adres, tijdstip van bezoek, browsergegevens en welke pagina's er zijn opgevraagd. Dit gebeurt voor technisch noodzakelijke redenen en optimalisatie van de site. Schuldenwijzer heeft een 'gerechtvaardigd belang' om je gegevens te verwerken (rechtsgrond). De bewaartermijn van deze gegevens is zes maanden. Daarna verwijdert Schuldenwijzer de gegevens.

Daarnaast worden functionele sessie cookies geplaatst door Schuldenwijzer, om de website goed te kunnen laten werken. Deze cookies worden na afsluiten van de browser automatisch verwijderd. De cookies worden geplaatst vanwege een 'gerechtvaardigd belang' (rechtsgrond).


Platform Schuldenwijzer

Je kunt inloggen op het platform Schuldenwijzer (Mijn Schuldenwijzer) met je DigiD. Hiervoor worden je elektronische identificatiegegevens inclusief je burgerservicenummer (BSN) en het door jou gekozen identificatieniveau en IP-adres gebruikt. Hiermee kan Schuldenwijzer je identificeren. Schuldenwijzer stelt DigiD ter beschikking namens en ten behoeve van de gerechtsdeurwaarderskantoren.

Schuldenwijzer bewaart de gegevens ter identificatie van degenen die hebben ingelogd twee jaar, in het kader van analyses voor een optimaal werkende applicatie. Schuldenwijzer pseudonimiseert deze gegevens.

Meer over de verwerking van persoonsgegevens via DigiD is te lezen in het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur en in de privacyverklaring van DigiD.


De gerechtsdeurwaarderskantoren zijn de 'verwerkingsverantwoordelijken' voor de inhoud van de gegevens die Schuldenwijzer beschikbaar maakt.

Voor het onderdeel 'Mijn schuldenoverzicht Toeslagen Herstel' is ook de Belastingdienst 'verwerkingsverantwoordelijke'. Het onderdeel 'Mijn schuldenoverzicht Toeslagen Herstel' is van toepassing als je gedupeerd bent door de problemen met de kinderopvangtoeslag en je bekend bent bij gerechtsdeurwaarderskantoren, De Belastingdienst is 'verwerkingsverantwoordelijke' voor de toevoeging van de startdatum en einddatum van je pauzeknop, in combinatie met het BSN.

Omdat de gerechtsdeurwaarderskantoren en indien van toepassing de Belastingdienst 'verwerkingsverantwoordelijken' zijn, krijgen zij een bericht wanneer je gegevens hebt opgevraagd in Schuldenwijzer.

Over de bewaartermijnen van de gegevens in het kader van Schuldenwijzer (inclusief Toeslagen Herstel) kun je meer lezen in de Veelgestelde vragen.


Updates per e-mail over wijzigingen in de geregistreerde gegevens in Schuldenwijzer Toeslagen Herstel

In Mijn Schuldenwijzer kun je aangeven dat je updates wilt ontvangen over de geregistreerde gegevens in het onderdeel Toeslagen Herstel. Om je te kunnen aanmelden voor e-mails met updates moet je een hokje aanvinken om toestemming te geven om het ingevulde e-mailadres te gebruiken voor deze e-mails (rechtsgrond). Je e-mailadres wordt gebruikt voor het doel waarvoor je het e-mailadres hebt doorgegeven, zoals voor het versturen van de e-mails met updates over je gegevens die geregistreerd staan in Schuldenwijzer.


Je kunt je toestemming op elk moment weer intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Je wordt dan afgemeld voor de e-mails met updates.

Ook word je hiervoor afgemeld wanneer de Belastingdienst geen gegevens meer over je aanlevert aan Schuldenwijzer.

Na afmelding worden er geen e-mails meer verstuurd. De afgemelde e-mailadressen worden zo spoedig mogelijk na afmelding definitief verwijderd, uiterlijk binnen één week.


Je rechten

Je hebt de volgende rechten onder de privacywet AVG: het recht op inzage, wijziging (rectificatie), wissing of beperking van de persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Ook heb je het recht tegen de verwerking bezwaar te maken.

Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contact: www.schuldenwijzer.nl/contact