Privacyverklaring

Je bent van harte welkom op de website om toegang te krijgen tot het platform Schuldenwijzer.


Schuldenwijzer is een platform en (geregistreerde) handelsnaam van SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders).


Schuldenwijzer vindt het belangrijk je te vertellen hoe Schuldenwijzer met verschillende soorten persoonsgegevens omgaat.


Voor de persoonsgegevens die Schuldenwijzer verwerkt zoals onder de kopjes hieronder beschreven, is Schuldenwijzer ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hieronder lees je welke persoonsgegevens Schuldenwijzer gebruikt, waarom en hoe lang Schuldenwijzer de gegevens bewaart.


Schuldenwijzer behandelt je gegevens in alle gevallen vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Wijzigingen in deze verklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring staat altijd op deze site.

De verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 19 augustus 2021.


Bezoek mijn.schuldenwijzer.nl en cookies

Schuldenwijzer houdt van de bezoeker algemene bezoekgegevens bij. Dit zijn technische loggegevens zoals je IP-adres, tijdstip van bezoek, browsergegevens en welke pagina’s er zijn opgevraagd. Dit gebeurt voor technisch noodzakelijke redenen en optimalisatie van de site. Schuldenwijzer heeft een ‘gerechtvaardigd belang’ om je gegevens te verwerken (rechtsgrond). De bewaartermijn van deze gegevens is zes maanden. Daarna verwijdert Schuldenwijzer de gegevens.


Daarnaast worden cookies geplaatst:

  • Er worden functionele sessie cookies geplaatst door Schuldenwijzer, om de website goed te kunnen laten werken. Deze cookies worden na afsluiten van de browser automatisch verwijderd.
  • Er worden analytische cookies geplaatst zodat Schuldenwijzer algemene gebruikersstatistieken kan herleiden. Dit helpt Schuldenwijzer om te begrijpen hoe websitebezoekers de website gebruiken, zoals welke pagina’s zij bezoeken, vervolgens kan Schuldenwijzer haar website optimaliseren. Schuldenwijzer gebruikt hiervoor Google Analytics.

    Schuldenwijzer heeft het verwerken van persoonsgegevens met Google Analytics beperkt en ingericht op een privacyvriendelijke manier, zoals voorgeschreven in de Handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van Google Analytics: zo worden de IP-adressen van de websitebezoekers gemaskeerd (te weten het laatste ‘octet’ van het adres) en is ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. Verder heeft Schuldenwijzer een verwerkersovereenkomst gesloten met Google over de verwerking van persoonsgegevens.

    Een deel van deze cookies wordt één dag bewaard en vervolgens automatisch verwijderd. Een ander deel van deze cookies wordt twee jaar bewaard en vervolgens automatisch verwijderd.

    Je kunt deze cookies ook tussentijds verwijderen via de instellingen van je browser. 


Alle cookies worden geplaatst vanwege een ‘gerechtvaardigd belang’ (rechtsgrond).


Platform Schuldenwijzer

Je kunt inloggen op het platform Schuldenwijzer met je DigiD. Hiervoor worden je elektronische identificatiegegevens inclusief je burgerservicenummer (BSN) en het door jou gekozen identificatieniveau en IP-adres gebruikt. Hiermee kan Schuldenwijzer je identificeren. Schuldenwijzer stelt DigiD ter beschikking namens en ten behoeve van de gerechtsdeurwaarderskantoren. De gerechtsdeurwaarderskantoren zijn de 'verwerkingsverantwoordelijken' voor de inhoud van de gegevens die Schuldenwijzer beschikbaar maakt. Daarom krijgen de kantoren uit je overzicht ook een melding dat je dit overzicht hebt opgevraagd. Meer over de gegevens in Schuldenwijzer kun je lezen in Veelgestelde vragen.


Schuldenwijzer bewaart de gegevens ter identificatie van degenen die hebben ingelogd twee jaar, in het kader van analyses voor een optimaal werkende applicatie. Schuldenwijzer pseudonimiseert deze gegevens.

Meer over de verwerking van persoonsgegevens via DigiD is te lezen in het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037987/ en in de privacyverklaring van DigiD: https://www.digid.nl/privacyverklaring-digid/.


Je rechten

Je hebt de volgende rechten onder de privacywet AVG: het recht op inzage, wijziging (rectificatie), wissing of beperking van de persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Ook heb je het recht tegen de verwerking bezwaar te maken.

Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contact: www.schuldenwijzer.nl/contact