Veelgestelde vragen

Antwoord op je vragen over Schuldenwijzer vind je op deze pagina.

Over Schuldenwijzer

Wat is Schuldenwijzer?

Schuldenwijzer is een website waar je in één overzicht alle informatie kunt vinden over jouw schulden bij een gerechtsdeurwaarder. Overzicht en inzicht zijn de belangrijkste eerste stappen bij het oplossen van schulden. Op dit moment is de informatie uit het 
Digitaal Beslagregister (DBR) digitaal beschikbaar gemaakt. Je kunt deze gegevens bekijken door in te loggen met je DigiD.

Via Schuldenwijzer krijg je dus snel een overzicht van je schulden. Ook kun je gemakkelijk contact opnemen met de
gerechtsdeurwaarder. Hiermee kun je extra kosten voorkomen. In de volgende fase van Schuldenwijzer worden niet alleen beslagen, maar alle schulden die bij kantoren van gerechtsdeurwaarders bekend zijn, inzichtelijk gemaakt.

Wat is het Digitaal Beslagregister (DBR)?

In het DBR staan alle beslagen die gerechtsdeurwaarders hebben gelegd op inkomsten: loon en uitkering. Zie ook
https://www.kbvg.nl/wetten-en-regels/regels-en-verordeningen/geautomatiseerde-systemen. Het doel van het DBR is om
onnodige kosten te voorkomen en de beslagvrije voet te bewaken.

Wat is de link tussen Schuldenwijzer en het Digitaal Beslagregister (DBR)?

Schuldenwijzer maakt de gegevens uit het DBR beschikbaar. In het DBR staan alle beslagen die gerechtsdeurwaarders hebben
gelegd op inkomsten: loon en uitkering.

Waarom wordt Schuldenwijzer vanuit de gerechtsdeurwaarders georganiseerd?

Een groot deel van de schulden in Nederland is bekend bij een gerechtsdeurwaarder. Omdat er 170 verschillende kantoren van
gerechtsdeurwaarders in Nederland zijn, is alle informatie over schulden verspreid opgeslagen. Schuldenwijzer maakt deze
informatie nu op één plek inzichtelijk. 

Doet Schuldenwijzer hetzelfde als het BKR?

Een schuld in Schuldenwijzer is niet hetzelfde als een BKR-registratie. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert kredieten,
dus leningen. In Schuldenwijzer worden alleen schulden geregistreerd. Dit betekent dat andere organisaties je kredietwaardigheid
niet toetsen aan de hand van een registratie in Schuldenwijzer. Zie ook ‘Welke schulden worden in Schuldenwijzer geregistreerd?’.

Mijn Schuldenwijzer

Hoe kan ik inloggen op Mijn Schuldenwijzer?

Inloggen op Mijn Schuldenwijzer kan met je DigiD. Heb je geen DigiD? Vraag het aan op https://digid.nl/aanvragen.

Welke schulden worden in Schuldenwijzer geregistreerd?

Op dit moment is de informatie uit het Digitaal Beslagregister (DBR) online beschikbaar gemaakt. Je kunt deze gegevens bekijken door in te loggen met je DigiD. In de volgende fase van Schuldenwijzer worden niet alleen beslagen, maar alle schulden die bij kantoren van gerechtsdeurwaarders bekend zijn, inzichtelijk gemaakt.

Wat zie ik na het inloggen in Schuldenwijzer?

Onder het tabblad 'Mijn beslagen' zie je op welk inkomen beslag is gelegd. In het overzicht zie je met welke deurwaarder je contact kunt opnemen, de resterende schuld, jouw beslagvrije voet en de meest recente betalingen die zijn gedaan.

Onder het tabblad 'Mijn registraties' zie je een overzicht van kantoren die gegevens over je hebben geregistreerd in het Digitaal Beslagregister (DBR) of die informatie over je hebben opgehaald.

Ook kun je een overzicht downloaden voor een complete inzage in de gegevens in het DBR. Als er meerdere beslagleggers zijn, zie je die hier terug.

Waar kan ik Schuldenwijzer voor gebruiken?

De informatie in Schuldenwijzer geeft inzicht en overzicht in de schulden die bij gerechtsdeurwaarders zijn geregistreerd. Deze informatie kun je gebruiken om overzicht te creëren of bijvoorbeeld om contact te leggen met de gerechtsdeurwaarder.
Wanneer je dit wilt kun je de informatie delen met je schuldhulpverlener. Let op: wanneer je dit digitaal doet, denk er dan aan dat gewone e-mail vaak niet beveiligd is. Je kunt je hulpverlener vragen of hij/zij hier een beveiligde mail mogelijkheid voor heeft.

Hoe weet ik of de getoonde informatie klopt?

Alle getoonde informatie in Schuldenwijzer wordt aangeleverd door een kantoor van een gerechtsdeurwaarder. Je kunt zien wanneer de informatie over het beslag voor het laatst is bijgewerkt. Twijfel je over de juistheid van de gegevens? Dan kun je met de gerechtsdeurwaarder contact opnemen. Dit kan via de contactgegevens die je ziet als je bent ingelogd.

Hoe actueel is de informatie op Schuldenwijzer?

Kantoren van gerechtsdeurwaarders hebben maximaal 3 werkdagen de tijd om schuldinformatie bij te werken. Je kunt per schuld zien wanneer de informatie voor het laatst is bijgewerkt. Twijfel je over de juistheid van de gegevens? Dan kun je met de gerechtsdeurwaarder contact opnemen. Dit kan via de contactgegevens die je ziet als je bent ingelogd.

Komt Schuldenwijzer ook in andere talen beschikbaar?

Schuldenwijzer is op dit moment alleen beschikbaar in het Nederlands. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om Schuldenwijzer in een andere taal beschikbaar te maken. 

Veiligheid en Privacy

Wie kunnen mijn gegevens inzien?

Schuldenwijzer is bedoeld voor mensen met schulden. Iedere burger in Nederland met DigiD kan inloggen in Schuldenwijzer.
Schuldenwijzer toont een overzicht van je schulden en je kunt gemakkelijk contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder. Hiermee kun je extra kosten voorkomen. De gegevens onder 'Mijn gegevens' zijn alleen voor jezelf inzichtelijk.
Gerechtsdeurwaarders kunnen ook bepaalde gegevens inzien, die staan vermeld onder 'Mijn beslagen'.

Mogen gerechtsdeurwaarders mijn gegevens zomaar inzien?

Niet zomaar. Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, handelt steeds zorgvuldig en probeert zoveel mogelijk onnodige kosten te voorkomen, zo is hij/zij wettelijk verplicht. Een gerechtsdeurwaarder mag niet zomaar gegevens opzoeken waarvoor hij geen dossier heeft. Aan de hand van de registraties in het Digitaal Beslagregister (DBR) maakt de gerechtsdeurwaarder zijn eerste inschatting. Hoe kan hij/zij er zo goed mogelijk voor zorgen dat diegene zijn verplichting nakomt en dat de schuldeiser zoveel mogelijk krijgt waar diegene recht op heeft? En dan wel zodat de rechten van jou als schuldenaar worden geborgd en je in je bestaansminimum wordt beschermd.

Welke gegevens heeft Schuldenwijzer allemaal?

Om ervoor te zorgen dat je schulden volledig en juist worden weergegeven, gebruikt Schuldenwijzer de volgende gegevens:

• Persoonlijke identificatiegegevens: burgerservicenummer (BSN);

• Financiële gegevens over je schulden: bijvoorbeeld de hoogte van de schuld en de laatst ontvangen betalingen;

• Eventueel gegevens van je partner.

De ontvangen gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt en er zijn strikte afspraken gemaakt tussen de samenwerkende partijen om de gegevens te beschermen.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevens in Schuldenwijzer?

De kantoren van gerechtsdeurwaarders die de gegevens hebben geregistreerd in het Digitaal Beslagregister (DBR) zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Met eventuele vragen over de gegevens die je ziet kun je dan ook bij de genoemde gerechtsdeurwaarders terecht.

Hoe gaat Schuldenwijzer om met mijn privacy?

Schuldenwijzer vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom hebben we onder andere onderstaande maatregelen genomen:

• Schuldenwijzer maakt gebruik van DigiD om in te loggen.

• De gegevens zijn alleen door jou en de betrokken gerechtsdeurwaarder(s) in te zien.

• Tussen Schuldenwijzer en de partijen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens zijn duidelijke afspraken gemaakt om de persoonsgegevens op passende wijze te beschermen.

• Schuldenwijzer heeft verschillende organisatorische en technische maatregelen genomen om de gegevens op passende wijze te beschermen. Denk hierbij onder andere aan het toepassen van encryptie, beveiligd inloggen via DigiD en beveiliging van het koppelvlak.

• Schuldenwijzer heeft een Privacy Impact Analyse (PIA) uitgevoerd die mogelijke risico’s inzichtelijk heeft gemaakt. Hierop zijn beveiligingsmaatregelen genomen.

• De gegevens worden conform de laatste beveiligingsstandaarden verwerkt.

• De gegevens zijn alleen beschikbaar voor personen die ze nodig hebben in het kader van het uitoefenen van hun werkzaamheden. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

• De betrokkene wordt altijd geïnformeerd over wie toegang heeft tot de gegevens en waarom.

Hoe lang bewaart Schuldenwijzer mijn (persoons)gegevens?

• Gegevens die nodig zijn voor identificatie: twee jaar. (De gegevens worden gepseudonimiseerd opgeslagen en alleen gebruikt voor analyses ten behoeve van een optimaal werkende applicatie.)

• Gegevens over huidige inkomstenbeslagen (onder 'Mijn beslagen'): 60 dagen na doorhaling van de laatste schuld. Dit is nodig om eventuele onterechte doorhalingen ongedaan te kunnen maken.

• Historie gegevens: registraties dat een beslaginschrijving, bewerking, bevraging of andere verwerking heeft plaatsgevonden (onder 'Mijn gegevens', alleen voor jezelf inzichtelijk): twee jaar.

• Gegevens over betrokken deurwaarders: gekoppeld aan de hiervoor genoemde gegevens.

Hoe kan het dat ik in Schuldenwijzer sta terwijl ik al heb betaald en er niets meer openstaat?

Onder ‘Mijn beslagen’ staan de huidige beslagen (die er nu nog liggen).

Onder ‘Mijn gegevens’ staan alle registraties van beslaginschrijvingen, bewerkingen, bevragingen en andere verwerkingen door gerechtsdeurwaarders tot twee jaar terug. Het kan dus kloppen dat je hier registraties uit het verleden kunt terugzien. Deze historie gegevens zijn alleen voor jezelf inzichtelijk. Na het verstrijken van de bewaartermijn van twee jaar wordt een registratie zoals een doorgehaald beslag automatisch verwijderd en is die niet meer zichtbaar in Schuldenwijzer.

Je kunt bij het kantoor van de gerechtsdeurwaarder terecht om na te gaan of de registratie die je nog ziet, is te verklaren vanuit de geldende bewaartermijn zoals hiervoor beschreven.

Contact

Ik heb een suggestie of opmerking over Schuldenwijzer.

Als je een suggestie of opmerking hebt over Schuldenwijzer, kun je gebruik maken van het feedbackformulier op de website.
Heb je een vraag over de inhoud van de gegevens (bijvoorbeeld over de hoogte van je schuld), dan kun je direct contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder. De contactgegevens van het kantoor kun je vinden in Mijn Schuldenwijzer.
Heb je een vraag over DigiD, ga dan naar https://www.digid.nl.